สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี
 
: ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ <-->: สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับทุกท่าน <-->
 
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายอิทธิฤทธิ์ มหิสยา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางเมทินี มหิสยา
ตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนายการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงวีร์สุดา คงเก่ง
ตำแหน่ง
ประธานสภานักเรียน โรงเรียนประชาสามัคคี
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงลลิตสุดา แป้งนวน
ตำแหน่ง
รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
เด็กชายธนพงษ์ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง
รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงสุนิสา เทียนชัย
ตำแหน่ง
เลขานุการ
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
เด็กชายณัฐพงษ์ หอมนวล
ตำแหน่ง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงอรปรียา ศรีแก้ว
ตำแหน่ง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
เด็กหญิงณัฐกมล สุขประสงค์
ตำแหน่ง
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
วุฒิการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะกรรมการสภา
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: Email: contact@psmk.ac.th © 2022. All Rights Reserved.