สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี
 
: ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ <-->: สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับทุกท่าน <-->
 

คู่มือสภานักเรียน (หลักการและแนวทางในการดำเนินงาน)เอกสารคู่มือ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ สพฐเอกสารคู่มือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเอกสารคู่มือ
บัตรเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียนแบบพิมพ์ต่างๆ
แบบขีดคะแนน บันทึกคะแนน คณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศผลเลือกตั้งแบบพิมพ์ต่างๆ
ใบสมัครประธานสภานักเรียน สมาชิกสภานักเรียนใบสมัคร
ธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนประชาสามัคคีข้อบังคับ/ระเบียบ
คู่มือคัดเลือกสภานักเรียนต้นแบบ 2559
คู่มือคัดเลือกสภานักเรียนต้นแบบ 2556
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมสภานักเรียน
หลักการและแนวทางในการดำเนินงาน สภานักเรียนดาวน์โหลดทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลดทั่วไปดาวน์โหลดทั่วไป
ระเบียบเกียวกับสภาระเบียบเกี่ยวกับสภา
แบบพิมพ์ต่างๆแบบพิมพ์ต่างๆ
เอกสารคู่มือเอกสารคู่มือ
งานวิจัยงานวิจัย
ใบสมัคร 1ใบสมัคร
ระเบียบ1ข้อบังคับ/ระเบียบ
หน้าที่ 1
ข่าวประกาศล่าสุด

18 พ.ค. 2566 แจ้งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ 4562391_optin.jpg ]
16 พ.ค. 2566 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (1)
โรงเรียนประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณ พระครูใบฎีกาสุเทพธีรธัมโม ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงบริบท โรงเรียนประชาสามัคคี จำนวน 2,000 บาท สาธุคะ
15 มีนาคม 2565 โรงเรียนประชาสามัคคี ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยความเรียบร้อย
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ สารบัญเว็บไซต์
  • ข้อมูลทั่วไป
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คณะกรรมการสภา
  • ภาพกิจกรรม
  • ดาวน์โหลดเอกสาร
  •  
     
    สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32150
    โทร: Email: contact@psmk.ac.th © 2022. All Rights Reserved.